Finnish Museum of Natural History

Rapportera observation

binoculars

Fyll i åtminstone de obligatoriska fälten. Övriga kan lämnas tomma. Ytterligare information om observationen är värdefull för forskningen.

Observationen uppbevaras i Naturhistoriska centralmuseets observationsdatabas. Observationen och ditt namn syns offentligt på nätet om du inte markerar att positionen och ditt namn skall döljas.

Vad har du observat?
Obligatorisk


Bilderna är mina och jag tillåter att publicera dem:

CC-BY-SA 4.0 under licensen Creative Commons BY-SA-4.0. Det betyder att andra kan publicera bilderna så länge de anger att du är upphovsman och gör det under samma villkor.
 endast i webbtjänsterna av Finlands artdatacenter. Det anges att jag är upphovsman.

Var?


ObligatoriskPlacera grovt endast i exceptionella fall, eftersom det kan hindra användningen av observationen, till exempel för bevarandeprojekt. Platsen för känsliga observationer grovplaceras automatiskt, så det finns ingen anledning att kryssa i rutan för dem.

Välj en plats på kartan (expanderakrympa)

Klicka på kartan för att ange observationsplatsen

När?
Obligatorisk
I dag
I går
Observatörer


(adress, e-postadress och telefonnummer kommer aldrig att visas publikt)

Obligatorisk
Obligatorisk

Obs! E-postadress eller andra kontaktuppgifter behövs Obligatorisk

Övriga info
Skräppostfilter Svara på den här frågan så att vi kan försäkra oss om att det här inte är ett skräppostmeddelande. Svara genom att klicka på rätt bild.

Vilket av de här djuren är en svan?

Källbilder