Finnish Museum of Natural History

Grod- och kräldjurens utbredningskartering

Luomus undersöker Finlands grod- och kräldjurs utbredning genom att samla observationer från hela landet. Med det material som insamlas nu är målet en uppdaterad uppfattning om 2010-talets utbredning. Samtidigt kan en jämförelse göras med materialet insamlat 1980-2000-talen. Luomus undersökning är med i arbetet som täcker hela Europa. Forskningen koordineras av FD Markus Piha.
Observationslokal
Obligatorisk


Välj en plats på kartan (expanderakrympa)

Klicka på kartan för att ange observationsplatsen

Observationens uppgifter
Obligatorisk
Obligatorisk

Ex. med vilka kännetecken arten bestämdes eller beskrivning av djurets beteende och livsmiljö

ohje
ohje
ohje

Bilderna är mina och jag tillåter att publicera dem:

CC-BY-SA 4.0 under licensen Creative Commons BY-SA-4.0. Det betyder att andra kan publicera bilderna så länge de anger att du är upphovsman och gör det under samma villkor.
 endast i webbtjänsterna av Finlands artdatacenter. Det anges att jag är upphovsman.

Tidpunkt för observationen
Obligatorisk
I dag
I går


Observatörer


(adress, e-postadress och telefonnummer kommer aldrig att visas publikt)

Obligatorisk
Obligatorisk

Obs! E-postadress eller andra kontaktuppgifter behövs Obligatorisk

Övriga info
Skräppostfilter Svara på den här frågan så att vi kan försäkra oss om att det här inte är ett skräppostmeddelande. Svara genom att klicka på rätt bild.

Vilket av de här djuren är en mås?

Källbilder