Finnish Museum of Natural History

Meddelande till Ringmärkningsbyrån

rings

Svanar och gäss med hals eller färgringar är vänligen ombedd anmälas till webbportalen https://www.geese.org

Med denna blankett kan du rapportera hittad eller observerad ringmärkt fågel till Ringmärkningsbyrån. Blanketten används för fåglar ringmärkta både i Finland och utomlands. Ringmärkningsbyrån önskar särskilt att du returnerar slitna (även utländska) ringar till byrån per post. Du kan göra detta utan kostnader, se anvisningar. Obligatoriska uppgifter är framhävda. Övriga punkter kan lämnas tomma om informationen saknas.

Uppgifter om fyndet
Obligatorisk

(allt som finns skrivet på ringen; för plastringar även ringens färg)

Obligatorisk
I dag
I går
Obligatorisk

Dagar
Månader
År
Obligatorisk
Plats

Obligatorisk

Obligatorisk


(stryk valda koordinater)

Obligatorisk
Välj en plats på kartan (expanderakrympa)

Klicka på kartan för att ange observationsplatsen

Övrig information om fågeln
Om du har fotograferat fågeln, kan du bifoga foton här. Särskilt önskar vi få foton som visar all text på ringen, t.ex. foto av uträtad ring. (Om du har fler foton kan du skicka dem till adressen ring@luomus.fi.)
Fotonas sammanlagda storlek får vara högst 5 Mb, tillåtna filformat är jpg, gif eller png.

Om du är ringmärkare.. (visadölj)


Observatörer

Avlägsna sparad adress

Obligatorisk
Obligatorisk

Obs! E-postadress eller andra kontaktuppgifter behövs Obligatorisk

Övriga info
Upphittarens adress

Skriv in hittarens uppgifter endast om hittaren och uppgiftsgivaren är olika personer.
Obs! E-postadress eller andra kontaktuppgifter behövs Obligatorisk

Övriga info
Skräppostfilter Svara på den här frågan så att vi kan försäkra oss om att det här inte är ett skräppostmeddelande. Svara genom att klicka på rätt bild.

Vilket av de här djuren är en svan?

Källbilder