Suomeksi

Följ med våren

Fyll i dina observationer på blanketten för att delta i Luonto-Liittos kampanj Följ med våren. Alla som är intresserade av naturen kan delta i kampanjen. Observationerna samlas i Naturhistoriska centralmuseets databas.

Observationer - Så här fyller du i blanketten ohje

Rapportera fynd endast en gång varje helg. Du får en formulärlänk i din e-postadress och den gör att du kan fylla i samma formulär under hela våren. Skapa ditt eget formulär för olika platser.

Markera datumet för den första observationen när du först ser arten.

Skriv bara in för uppföljningshelger om du har vandrat den helgen.

2024 TEMA: Föränderlig skog (visadölj)
  Första observationen ohje Fenologiveckosluten ohje

Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut. Välj "observerad" ("Obs.") och ange arternas förekomst i textrutan.

  24.-25.2 9.-10.3 23.-24.3 6.-7.4 20.-21.4 4.-5.5 18.-19.5 1.-2.6
aspen blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
harsyran blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
kråkbär blommar OK
I dag
bofink OK
(artbeskrivning)

I dag
stackmyra OK
(artbeskrivning)

I dag
Däggdjur (visadölj)
  Första observationen ohje Fenologiveckosluten ohje

Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut. Välj "observerad" ("Obs.") och ange arternas förekomst i textrutan.

  24.-25.2 9.-10.3 23.-24.3 6.-7.4 20.-21.4 4.-5.5 18.-19.5 1.-2.6
fladdermus OK
(artbeskrivning)

I dag
igelkott OK
(artbeskrivning)

I dag
Fåglar (visadölj)
  Första observationen ohje Fenologiveckosluten ohje

Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut. Välj "observerad" ("Obs.") och ange arternas förekomst i textrutan.

  24.-25.2 9.-10.3 23.-24.3 6.-7.4 20.-21.4 4.-5.5 18.-19.5 1.-2.6
lövsångare OK
(artbeskrivning)

I dag
ladusvala OK
(artbeskrivning)

I dag
svartvit flugsnappare OK
(artbeskrivning)

I dag
sånglärka OK
(artbeskrivning)

I dag
stare OK
(artbeskrivning)

I dag
trana OK
(artbeskrivning)

I dag
gök OK
(artbeskrivning)

I dag
sångsvan OK
(artbeskrivning)

I dag
skrattmås OK
(artbeskrivning)

I dag
rödvingetrast OK
(artbeskrivning)

I dag
drillsnäppa OK
(artbeskrivning)

I dag
sädesärla OK
(artbeskrivning)

I dag
tofsvipa OK
(artbeskrivning)

I dag
tornfalk OK
(artbeskrivning)

I dag
tornseglare OK
(artbeskrivning)

I dag
Insekter (visadölj)
  Första observationen ohje Fenologiveckosluten ohje

Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut. Välj "observerad" ("Obs.") och ange arternas förekomst i textrutan.

  24.-25.2 9.-10.3 23.-24.3 6.-7.4 20.-21.4 4.-5.5 18.-19.5 1.-2.6
humla OK
(artbeskrivning)

I dag
nässelfjäril OK
(artbeskrivning)

I dag
nyckelpiga OK
(artbeskrivning)

I dag
citronfjäril OK
(artbeskrivning)

I dag
mygga OK
(artbeskrivning)

I dag
Kräldjur och groddjur (visadölj)
  Första observationen ohje Fenologiveckosluten ohje

Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut. Välj "observerad" ("Obs.") och ange arternas förekomst i textrutan.

  24.-25.2 9.-10.3 23.-24.3 6.-7.4 20.-21.4 4.-5.5 18.-19.5 1.-2.6
grodrom OK
(artbeskrivning)

I dag
huggorm OK
(artbeskrivning)

I dag
kopparorm OK
(artbeskrivning)

I dag
skogsödla OK
(artbeskrivning)

I dag
snok OK
(artbeskrivning)

I dag
Växter (visadölj)
  Första observationen ohje Fenologiveckosluten ohje

Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut. Välj "observerad" ("Obs.") och ange arternas förekomst i textrutan.

  24.-25.2 9.-10.3 23.-24.3 6.-7.4 20.-21.4 4.-5.5 18.-19.5 1.-2.6
björklöven 1 cm OK
(artbeskrivning)

I dag
björklöven 2 cm OK
(artbeskrivning)

I dag
häggen blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
liljekonvaljen blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
bullerblomster blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
tussilagon blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
blåbäret blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
ekorrbäret blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
åkerfräken (sporax) OK
(artbeskrivning)

I dag
kabblekan blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
blåsippan blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
vitsippan blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
Tilläggsuppgifter ohje
Observationsplats
ohje Obligatorisk
ohje

Radera den valda punkten

Välj en plats på kartan (expanderakrympa) ohje

Klicka på kartan för att ange observationsplatsen

Kontaktuppgifter ohje


ohje

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk

ohje
Skräppostfilter Svara på den här frågan så att vi kan försäkra oss om att det här inte är ett skräppostmeddelande. Svara genom att klicka på rätt bild.

Vilket av de här djuren är en mås?

Källbilder