Suomeksi

Följ med våren

Fyll i dina observationer på blanketten för att delta i Luonto-Liittos kampanj Följ med våren. Alla som är intresserade av naturen kan delta i kampanjen. Observationerna samlas i Naturhistoriska centralmuseets databas.

Observationer - Så här fyller du i blanketten ohje

Fyll i den första observationen då du ser arten för första gången. Det spelar ingen roll om det är under ett fenologiveckoslut eller inte.

Fyll i din uppskattning av hur talrik arten är under ett särskilt fenologiveckoslut. Välj S, F eller T. Datumen för fenologiveckosluten syns på blanketten då de närmar sig.

Så här beskriver du hur talrik arten är:
S = Saknas, inga observationer under veckoslutet
F = Fåtalig, 1-5 observationer under veckoslutet
T = Talrik, över 5 observationer under veckoslutet

2021 TEMA: Ruderatmarker (visadölj)
  Första observationen ohje Hur talrik är arten under fenologiveckosluten ohje
OBS! Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut
  27.-28.2 13.-14.3 27.-28.3 10.-11.4 24.-25.4 8.-9.5 22.-23.5 5.-6.6
pestskråp blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
vide blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
stenskvätta OK
(artbeskrivning)

I dag
rödlus OK
(artbeskrivning)

I dag
skogsödla OK
(artbeskrivning)

I dag
Däggdjur (visadölj)
  Första observationen ohje Hur talrik är arten under fenologiveckosluten ohje
OBS! Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut
  27.-28.2 13.-14.3 27.-28.3 10.-11.4 24.-25.4 8.-9.5 22.-23.5 5.-6.6
fladdermus OK
(artbeskrivning)

I dag
igelkott OK
(artbeskrivning)

I dag
Fåglar (visadölj)
  Första observationen ohje Hur talrik är arten under fenologiveckosluten ohje
OBS! Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut
  27.-28.2 13.-14.3 27.-28.3 10.-11.4 24.-25.4 8.-9.5 22.-23.5 5.-6.6
lövsångare OK
(artbeskrivning)

I dag
ladusvala OK
(artbeskrivning)

I dag
svartvit flugsnappare OK
(artbeskrivning)

I dag
sånglärka OK
(artbeskrivning)

I dag
stare OK
(artbeskrivning)

I dag
trana OK
(artbeskrivning)

I dag
gök OK
(artbeskrivning)

I dag
sångsvan OK
(artbeskrivning)

I dag
skrattmås OK
(artbeskrivning)

I dag
bofink OK
(artbeskrivning)

I dag
rödvingetrast OK
(artbeskrivning)

I dag
drillsnäppa OK
(artbeskrivning)

I dag
sädesärla OK
(artbeskrivning)

I dag
tofsvipa OK
(artbeskrivning)

I dag
tornfalk OK
(artbeskrivning)

I dag
tornseglare OK
(artbeskrivning)

I dag
Insekter (visadölj)
  Första observationen ohje Hur talrik är arten under fenologiveckosluten ohje
OBS! Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut
  27.-28.2 13.-14.3 27.-28.3 10.-11.4 24.-25.4 8.-9.5 22.-23.5 5.-6.6
stackmyra OK
(artbeskrivning)

I dag
humla OK
(artbeskrivning)

I dag
nässelfjäril OK
(artbeskrivning)

I dag
nyckelpiga OK
(artbeskrivning)

I dag
citronfjäril OK
(artbeskrivning)

I dag
mygga OK
(artbeskrivning)

I dag
Kräldjur och groddjur (visadölj)
  Första observationen ohje Hur talrik är arten under fenologiveckosluten ohje
OBS! Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut
  27.-28.2 13.-14.3 27.-28.3 10.-11.4 24.-25.4 8.-9.5 22.-23.5 5.-6.6
grodrom OK
(artbeskrivning)

I dag
huggorm OK
(artbeskrivning)

I dag
kopparorm OK
(artbeskrivning)

I dag
snok OK
(artbeskrivning)

I dag
Växter (visadölj)
  Första observationen ohje Hur talrik är arten under fenologiveckosluten ohje
OBS! Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut
  27.-28.2 13.-14.3 27.-28.3 10.-11.4 24.-25.4 8.-9.5 22.-23.5 5.-6.6
björklöven 1 cm OK
(artbeskrivning)

I dag
björklöven 2 cm OK
(artbeskrivning)

I dag
häggen blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
liljekonvaljen blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
bullerblomster blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
harsyran blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
tussilagon blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
blåbäret blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
ekorrbäret blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
åkerfräken (sporax) OK
(artbeskrivning)

I dag
kabblekan blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
blåsippan blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
vitsippan blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
Tilläggsuppgifter ohje
Observationsplats
ohje Obligatorisk
ohje

Radera den valda punkten

Välj en plats på kartan (expanderakrympa) ohje

Klicka på kartan för att ange observationsplatsen

Kontaktuppgifter ohje


ohje

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk

ohje
Skräppostfilter Svara på den här frågan så att vi kan försäkra oss om att det här inte är ett skräppostmeddelande. Svara genom att klicka på rätt bild.

Vilket av de här djuren är en björn?

Källbilder